BENVINGUTS A LA WEB D'ÒPTICA ELISABET
Òptica Elisabet

La visió infantil

Si tenim en compte que el 80% de la informació sobre el nostre entorn ens arriba mitjançant la visió, podem deduir la importància que té en el procés d’aprenentatge.

El fracàs escolar pot estar relacionat amb un o més dels transtorns següents:

  • Defectes refractius (miopia, hipermetropia i/o astigmatisme)
  • Alteracions de la visió binocular (ineficàcia a l’hora de fer treballar els dos ulls coordinadament)
  • Mobilitat ocular deficient o limitada
  • Alteracions en els subsistemes de convergència  i acomodació
  • Problemes de coordinació ull-mà (lateralitat, direccionalitat, dislèxia)
  • Problemes de percepció de la forma (memòria visual, etc.)
  • Trastorns en la visió del color (daltonisme, etc.)
Per això hem de començar a cuidar la nostra vista des de l’edat més primerenca. I una forma adequada de fer-ho és no apropar-se a l’excés en llegir, escriure o en mirar de prop.La forma idonea és realitzar totes les activitats d’a prop des de la mateixa distància que hi ha entre el teu colze i la primera falange del dit mitjà.
I per descomptat és més que recomanable realitzar un estudi optomètric especific cada any o quan el nen noti fatiga visual, maldecaps o quan disminueixi el rendiment en els estudis.