BENVINGUTS A LA WEB D'ÒPTICA ELISABET
Òptica Elisabet

Política de privacitat

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.
Mitjançant la lectura de la present Política de privacitat, l’usuari queda informat sobre la forma en què ÒPTICA ELISABET SL recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web – http://www.opticaelisabet.com (d’ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a ÒPTICA ELISABET SL per altres mitjans.
L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a ÒPTICA ELISABET SL.
En emplenar qualsevol formulari i fer clic en la casella “He llegit la política de privacitat” o similar, l’usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on s’indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre d’altres informacions, donant-se així compliment al deure d’informar que imposa la normativa de Protecció de Dades.
En aquells casos en que en la plana web corporativa es sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, en clicar la casella “Accepto” o similar, l’usuari dona el consentiment inequívoc i exprés per al tractament en qüestió. ÒPTICA ELISABET SL.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

• Identitat: ÒPTICA ELISABET SL – NIF: B17429945
• Adreça postal: PASSEIG CATALUNYA, 33, 17257 TORROELLA DE MONTGRÍ (GIRONA)
• Telèfon: 972757318
• Correu electrònic: robert@federoptics.net

Tractament de DADES recaptades mitjançant la WEB

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ÒPTICA ELISABET SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en ÒPTICA ELISABET SL procedeixen del propi interessat o del seu representant legal.
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Tractament de DADES per SELECCIÓ del PERSONAL

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ÒPTICA ELISABET SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Es conservaran durant dos anys, a excepció que l’interessat retiri el seu consentiment abans del termini màxim de conservació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Consentiment de l’interessat: Participar en els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en ÒPTICA ELISABET SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives
• Adreces postals i electròniques i dades professionals i acadèmiques.

Tractament del ÚS de la IMATGE

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ÒPTICA ELISABET SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades, amb la finalitat de realitzar campanyes promocionals a través de xarxes socials mitjançant l’ús de la imatge. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran des que l’usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Consentiment de l’interessat: Ús de fotografies i vídeos on apareix la imatge d’usuaris, amb la finalitat de la realitzar campanyes de màrqueting corporatiu. Així mateix s’informa que atorgant el consentiment, les imatges poden ser publicades a la web corporativa, xarxes socials i qualsevol suport que l’organització cregui oportú per realitzar campanyes de màrqueting.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Seran publicades a la web corporativa i/o xarxes socials.

Transferències de dades a tercers països?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en ÒPTICA ELISABET SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives (imatge i veu)
• Adreces postals i electròniques

Tractament de DADES de CLIENTS

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ÒPTICA ELISABET SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestar els serveis sol·licitats.
• Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
• Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

Transferències de dades a tercers països?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en ÒPTICA ELISABET SL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.

Tractament de les dades de VIDEOVIGILANCIA

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: ÒPTICA ELISABET SL;
Finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions;
Legitimació: Missió en Interès públic;
Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals;
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament;
Procedència: El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ÒPTICA ELISABET SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en ÒPTICA ELISABET SL procedeixen de: El propi interessat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ÒPTICA ELISABET SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ÒPTICA ELISABET SL deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.
Pot exercir els seus Drets adreçant-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al següent lloc web AEPD:
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor4

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent:
Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf